Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Školský vzdelávací program ISCED 1, ZŠ Popudinské Močidľany
Názov: Škola ako rodina
Vzdelávací program:  Štátny vzdelávací program I. stupňa ZŠ ISCED 1
Stupeň vzdelania:  ISCED 1
Dĺžka štúdia:  štyri roky
Vyučovací jazyk:  slovenský
Študijná forma:  denná
Druh školy:  štátna

Predkladateľ:  Základná škola Popudinské Močidľany
Názov školy:  Základná škola
Adresa:  Popudinské Močidľany č. 140, 908 61
IČO:  710057237
Riaditeľka školy:  Mgr. Jana Šteflíková
Kontakt:  034/6682755

Zriaďovateľ:  Obec Popudinské Močidľany
Názov:  Popudinské Močidľany
Adresa:  Popudinské Močidľany č. 56, 908 61
Kontakt:  034/6682766