Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola  Popudinské Močidľany je dvojtriedna základná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie a výchovu žia- kom 1. až 4. ročníka.              

Školu navštevuje 26 žiakov.

Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň ZŠ realizujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.

 

Pedagogickí zamestnanci sú:

Mgr. Jana Šteflíková, riaditeľka školy – vyučuje žiakov 2. a. 4. ročníka, Mgr. Mária Sprušanská, učiteľka - vyučuje žiakov 1. a. 3. ročníka, Jarmila Šedivá, vychovávateľka – pripravuje aktivity Školského klubu detí. Náboženskú výchovu vyučuje páter Matúš.

Pani Anna Rajčáková pracuje v ZŠ ako nepedagogický zamestnanec. Súčasťou ZŠ je výdajňa stravy so školskou jedálňou, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detí.