Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

RADÍME VÁM: AKO ZVLÁDNUŤ PRVÉ DNI V ŠKOLE - Mgr. Mária Sprušanská

Nástup do prvej triedy predstavuje obrovskú zmenu v živote každého dieťaťa a celej rodiny. Odkedy sa z dieťaťa stane školák, na dlhé roky sa končí obdobie bez domácich úloh a začínajú sa povinnosti pre neho aj rodičov. Ako zvládnuť bez problémov začiatok školskej dochádzky?

Rodičom
- dieťa nestrašte školou:  vysvetlite mu, že je to miesto, kde sa naučí veľa nového
a získa odpovede na svoje otázky
- adaptácia:  pre dieťa sú najťažšie prvé dva mesiace v škole, to je čas, keď si zvyká
na nové školské prostredie aj nový režim dňa
- rozprávajte sa s prvákom:  pýtajte sa ho, ako sa mu v škole páčilo, čo hovorí na pani učiteľku, akí sú spolužiaci - tak môžete odhaliť prípadné problémy ešte v zárodku
- informujte sa:  nespoliehajte sa iba na pravidelné rodičovské stretnutia, môžete sa
so mnou stretnúť pred vyučovaním i po ňom, nebránim sa ani telefonickému kontaktu
s rodičom
- režim:  pripravte nový rozvrh dňa - patrí doň štvorhodinové vyučovanie, krúžky, oddych, príprava na vyučovanie, dbajte, aby ste nový denný rozvrh dodržiavali spolu
s celou rodinou
- stres je zakázaný:  určite počas celého prvého ročníka školskú aktovku pripravte
na ďalší deň spolu s dieťaťom, nezabudnite na desiatu a vodu na pitie /najlepšie
v pollitrovej umelohmotnej fľaške/
- kontrola:  aj keď chce byť dieťa samostatné, kontrolujte ho, nespoliehajte sa, že je natoľko zodpovedné a vyspelé, aby zvládlo samo prípravu do školy, prípravu školskej aktovky

Ako sa učiť s prváčikom
- s dieťaťom by sa mal učiť iba jeden rodič - ten, ktorý je trpezlivejší
- určite si čas, v ktorý sa začnete venovať príprave do školy - dbajte, aby to bola vždy rovnaká hodina
- učte sa vždy na rovnakom mieste
- nikdy sa s prvákom neučte hneď po príchode zo školy, doprajte mu čas na relaxáciu
a oddych
- dieťa by malo aspoň hodinu denne stráviť na čerstvom vzduchu
- pri učení vypnite televízor, rádio alebo počítač
- ostatných členov rodiny môžete doslova vyhodiť z miestnosti, v ktorej sa s prvákom učíte
- prichystajte si všetky pomôcky, ktoré pri príprave do školy potrebujete
- dieťa pochváľte aj za čiastočný úspech
- ak sa vám jeho prvé čiarky nebudú pozdávať, naveďte dieťa, aby ich chcelo samo krajšie prepísať
- nestrašte dieťa školou ani pani učiteľkou
- nikdy mu nehovorte, že niekto iný krajšie napísal úlohu
- ak dieťaťu niečo nejde, veďte ho k tomu, aby trénovalo a skúšalo ďalej

Pracovný stôl alebo kút
- pripravte dieťaťu priestor na učenie /najlepšie ešte pred začiatkom školského roka/
-  ak máte viac detí, určite mu iba jeho pracovný kút - stále miesto
- určite mu aj miesto na odkladanie školskej tašky
- aj prvák by mal mať vlastný pracovný stôl alebo pracovnú dosku
- na pracovný stôl nepatria hračky
-  z pracovného kútika odstráňte všetko, čo môže odpútavať jeho pozornosť /hračky, obrázky, fotografie, zvieratká a iné/
- dbajte na to, aby si dieťa na pracovnom stole udržiavalo poriadok samo, skontrolujte ho však

Krúžky - áno, ale...
- ak nemusíte, nedávajte dieťa do družiny. Určite nie je vhodná pre deti, ktoré sú citlivé
a silno naviazané na mamu.
- pri výbere krúžku sa najskôr spýtajte svojho dieťaťa
- vyberte iba jeden učiaci krúžok /cudzí jazyk či hru na hudobný nástroj/ a jeden relaxačný /kreslenie alebo nejaký šport/

Dodržujte biologické hodiny: škola, oddych, hra na čerstvom vzduchu, úlohy. O šiestej je večera, o siedmej večerníček a o ôsmej sme už v posteli.

Mať doma prváka, znamená pre rodičov, ba i celú rodinu, veľkú zmenu. Ráno totiž do školy odchádza dieťa, ale zo školy prichádza naozajstný školák. Začiatkom septembra sa pre prváčikov stáva dominantnou činnosťou učenie, to je ich práca. Tak nech sa Vám teda práca darí!